Bài 10 : Những chuyển biến trong đời sống kinh tế Trang 30 lịch sử 6

 • 1 Đánh giá

Bắt đầu từ thời dựng nước Văn Lang – Âu Lạc, công cụ sản xuất đã từng bước được cải thiện. Thuật luyện kim cũng đã được phát minh, nghề trồng lúa nước đã ra đời. Nền kinh tế đã có những bước chuyển biến. Để tìm hiểu kĩ hơn, chúng ta sẽ bước vào bài học ngay dưới đây.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

 • Kiến thức trọng tâm
 • Hướng dẫn giải bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào?

 • Công cụ được mài sẵn toàn bộ, có hình dáng cân xứng.
 • Được tìm thấy ở Phùng Nguyên ( Phú Thọ), Hoa Lộc (Thanh Hóa), Lung Leng ( Lon Tum) cách đây khoảng 4000 – 3500 năm.
 • Làm gốm có hoa văn trang trí đẹp.

2. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào?

 • Nhờ sự phát triển của nghề làm gốm, người Phùng Nguyên – Hoa Lộc đã phát minh ra thuật luyện kim.
 • Kim loại được dùng đầu tiên là đồng.
 • Nhiều cục đồng, xỉ đồng, dây đồng được tìm thấy ở Phùng Nguyên – Hoa Lộc.

=> Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa rất lớn. Con người đã tìm được nguyên liệu chế tạo cộng cụ vừa tốt hơn, cứng hơn, vừa có thể làm được những loại công cụ mà nguyên liệu đá hoặc đất sét không đáp ứng được. Đồng thời mở ra một thời đại mới trong lĩnh vực chế tạo công cụ của loài người.

3. Nghề trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong điều kiện nào?

 • Di chỉ Hoa Lộc – Phùng Nguyên đã tìm thấy dấu tích của nghề nông trồng lúa ở nước ta.
 • Điều kiện: Công cụ sản xuất được cải tiến, Ở vùng đồng bằng, ven sông lớn đất đai màu mỡ.
 • Cây lúa trở thành cây lương thực chính.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Theo em, phát minh thuật luyện kim có ý nghĩa như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Theo em hiểu, vì sao từ đây con người có thể định cư lâu dài ở đồng bằng ven các sông lớn?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy điểm lại những nét mới về công cụ sản xuất và ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Theo em sự ra đời của nghề trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy trình bày sự thay đổi trong đời sống kinh tế của con người thời kì này so với người thời Hòa Bình - Bắc Sơn

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021