Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

 • 1 Đánh giá

Lợi dụng nhà Đường đang dần suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nhân dân để nổi dậy dành lại quyền tự chủ…Liệu cuộc nổi dậy đó có dành được thắng lợi và mang tự do về cho nhân dân ta. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ hơn phần nội dung này trong bài học ngay hôm nay: “Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương”.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

 • Hoàn cảnh:
  • Khúc Thừa Dụ là một hào trường ở Hồng Châu (Hải Dương)
  • Giữa năm 905, nhân lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ nổi dậy đánh chiếm tống binh và tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
  • Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ sứ An Nam đô hộ.
 • Những việc làm của họ Khúc:
  • Đặt lại các khu vực hành chính cử người trông coi mọi việc đến tận xã
  • Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.
  • Lập lại sổ hộ khẩu…

2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 – 931)

 • Mùa thu năm 930 quân Nam Hán sang đánh nước ta
 • Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt giải về Quảng Châu
 • Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc, bao vây tấn công thành Tống Bình. Chiếm được thành và chủ động đón đánh quân tiếp viện. Chúng bị đánh tan tác.
 • Dương Đình Nghệ tiếp tục tự xưng là Tiết Độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 71 – sgk lịch sử 6

Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm mục đích gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 71 – sgk lịch sử 6

Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 72 – sgk lịch sử 6

Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Hán làm con tin nhằm mục đích gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 73 – sgk lịch sử 6

Dựa và lược đồ (SGK, trang 72), em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 73 – sgk lịch sử 6

Họ Khúc đã giành độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 73 – sgk lịch sử 6

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương


 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021