Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX

 • 1 Đánh giá

Nhớ lại lịch sử nước ta từ những thế kỉ VII – IX, hẳn chúng ta vẫn còn nhớ những cuộc kháng chiến lớn như kháng chiến Mai Thúc Loan, khởi nghĩa Mai Thúc Loan….Vậy diễn biến, kết quả của các cuộc kháng chiến này như thế nào? Chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi?

a. Bộ máy cai trị

 • Năm 679 nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam độ hộ phủ. Trụ sở đặt ở Tống Bình.
 • Nhà Đườn cử người Trung Quốc nắm quyền cai trị trực tiếp tới các huyện.
 • Cho đắp đường, xây thành lũy, tăng quân đồn trú.

b. Chính sách bóc lột

 • Đặt ra nhiều thứ thuế, bắt nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý hiếm, nhất là việc cống vải.

2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

a. Nguyên nhân :

 • Do chính sách cai trị bóc lột tàn bạo của nhà Đường
 • Do phải gánh vải nộp cống

b. Diễn biến:

 • Khoảng cuối thế kỷ VIII Mai Thúc Loan kêu gọi người dân nổi dậy nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Ông chọn Sa Nam xây dựng căn cứ xưng đế.
 • Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân Giao Châu và Cham- Pa tấn công thành Tống Bình làm Quang Sở Khách phải chạy vế Trung Quốc.
 • Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem mười vạn quân sang đàn áp Mai Hắc Đế thua trận

c. Kết quả: Khởi nghĩa thất bại

d. Nguyên nhân thất bại:

 • Do địch động, mạnh
 • Nghĩa quân lực lượng yếu thiếu vị chỉ huy tài giỏi

3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776-791)

a. Nguyên nhân:

 • Do chính sách cai trị bóc lột tàn bạo của nhà Đường
 • Phùng Hưng là người tài giỏi, giàu lòng thương người được nhân dân mến phục.

b. Diễn biến:

 • Năm 776 Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải khởi nghĩa ở Đương Lâm. Nhân dân các vùng xung quanh nổi dậy hưởng ứng và dành được quyền làm chủ vùng đất của mình
 • Phùng Hưng kéo quân bao vậy thành Tống Bình làm Cao Chính Bình hoảng sợ sinh bệnh

c. Kết quả: Phùng Hưng chiếm thành sắp đặt việc cai trị

d. Ý nghĩa: Các cuộc khởi nghĩa dù thất bại nhưng cổ vũ tinh thần yêu nước đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. Để lại nhiều bài học quý báu cho đời sau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 63 – sgk lịch sử 6

Em có nhân xét gì về hình thức nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 63 – sgk lịch sử 6

Theo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác với các thời trước?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 65 – sgk lịch sử 6

Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 65 – sgk lịch sử 6

Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 66 – sgk lịch sử 6

Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 66 – sgk lịch sử 6

Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021