Bài thơ bánh trôi nước có những điểm nào giống với những cáu hát than thân trong ca dao?

  • 1 Đánh giá

b. Bài thơ bánh trôi nước có những điểm nào giống với những câu hát than thân trong ca dao?

Bài làm:

b. Giống nhau: đều mượn hình ảnh của sự vật để nói về con người; bắt đầu bằng từ " thân em" mang ý nghĩa "thân phận của em" và cũng có thể "tấm thân của em", hai từ ấy vang lên đầy hờn tủi, đầy xót xa từ đó nói lên cái bé nhỏ, bẽ bàng, cô độc của người phụ nữ trong xã hội xưa.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN