Bài viết đã sử dụng phương pháp thuyết minh nào để nêu bật lên tác hại của việc hút thuốc lá?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: (Trang 128 - SGK Ngữ văn 8 tập 1) Bài viết đã sử dụng phương pháp thuyết minh nào để nêu bật lên tác hại của việc hút thuốc lá?

Bài làm:

 • Các phương pháp được sừ dụng trong bài viết : dùng số liệu, nêu ví dụ, so sánh đối chiếu, phùn tích từng tác hại của thuốc lá. Trong bài viết này, tác giả đã kết hợp sử dụng các phương pháp nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất.
 • Trong mỗi khía cạnh, mỗi mặt lại sử dụng những phương pháp khác nhau.
  • Đoạn 1 (Từ đầu đến còn nặng hơn cả AIDS): phương pháp nêu định nghĩa giải thích.
  • Đoạn 2 (Từ Ngày trước đến sức khỏe cộng đồng): phương pháp so sánh, giải thích, dùng số liệu.
  • Đoạn 3 (từ có người bảo đến tội ác): phương pháp giải thích, nêu ví dụ.
  • Đoạn 4 (từ Bố và anh hút đến hết): phương pháp giải thích, nêu ví dụ, phân tích

 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021