“Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Chứng minh rằng: “Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”?

Bài làm:

Bình đẳng dân tộc được hiểu là các dân tộc trong một quốc gia không bị phân biệt theo đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc màu da đều được nhà nước tôn trọng và pháp luật bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.

Bình đẳng dân tộc là ở nước ta một trong những nguyên tắc quan trọng hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc. Bởi đó là cơ sở và tiền đề để ổn định xã hội, phát riển kinh tế.

Bình đẳng dân tộc giúp nước ta ổn định chính trị, các dân tộc đều được bình đẳng, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, không cạnh tranh, tranh giành lẫn nhau. Từ đó tạo nên một xã hội công bằng.

Bình đẳng dân tộc giúp các vùng miền phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng có sẵn và sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước. Đặc biệt nhà nước vẫn chú trọng đầu tư hơn cho các vùng núi, vùng sâu vùng xa để đời sống người dân ở đó tốt hơn và giảm dần sự chênh lệch phát triển kinh tế giữa miền núi và đồng bằng tạo nên một đất nước có nền kinh tế phát triển đồng đều và ngày càng giàu mạnh.

Bình đẳng dân tộc giúp cho mỗi dân tộc được bảo vệ các nét văn hóa, phong tục văn hóa tốt đẹp riêng của mình dựa trên sự tôn trọng của các dân tộc khác. Từ đó nước ta vẫn duy trì được nền văn hóa đa màu sắc độc đáo, vừa củng cố được sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ.

Từ đó ta thấy, bình đẳng dân tộc có ý nghĩa vô cùng to lớn… Chính vì thế mà có câu nói: Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12