Các từ láy trong khổ thơ sau giúp em hình dung chú bé Lượm như thể nào?

  • 1 Đánh giá

3. Các từ láy trong khổ thơ sau giúp em hình dung chú bé Lượm như thể nào?

Chủ bé loắt choát

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đâu nghênh nghênh

(Tế Hữu)

Bài làm:

  • Các từ láy: loắt choắt, xinh xinh, thoăn thoắt, nghênh nghênh
  • Tác dụng: miêu tả hình dáng, tính cách của cậu bé liên lạc nhỏ tuổi

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021