Câu hỏi giữa bài Điều giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng?

  • 1 Đánh giá

2. Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài

Sapo của bài báo nêu nội dung gì?

Từ " thống trị" ở đây có nghĩa là gì? Chú ý các đề mục được đánh số thứ tự và in đậm

Lưu ý phân biệt lời văn trong ngoặc và ngoài dấu ngoặc kép

Nghĩa của từ " lắp ráp" ở đây là gì?

Bài làm:

Sapo của bài báo nêu nội dung gì?

Nội dung: Lí giải nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam thống trị ĐNA thời điểm hiện tại

Từ " thống trị" ở đây có nghĩa là gì? Chú ý các đề mục được đánh số thứ tự và in đậm

Thống trị ở đây là đi đầu, đứng đầu trong các đội tuyển bóng đá Đông Nam Á

Lưu ý phân biệt lời văn trong ngoặc và ngoài dấu ngoặc kép

Nghĩa của từ " lắp ráp" ở đây là gì?

Lắp ráp ở đây là sắp xếp đúng chỗ, hợp lí để vận hành trơn tru, đem lại kết quả tốt

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021