[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống trang 60

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 8: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống trang 60 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Định hướng

a. Xác định vấn đề: Dựa vào các văn bản em đã học và gợi ý về các hiện tượng trong đời sống và mục đích 1. Định hướng ở phần Viết, lựa chọn vấn đề em định trình bày ý kiến

b. Để trình bày ý kiến trước lớp về vấn đề đã xác định, các em cần:

  • Xác định ý kiến của mình về vấn đề đó và các lí lẽ, bằng chứng em định sử dụng để thuyết phục mọi người
  • Chuẩn bị tranh ảnh hoặc video, thiết bị hỗ trợ

2. Thực hành

Bài tập: Nhiều người cho rằng nên có các con vật nuôi trong nhà. Em có ý kiến như thế nào với vấn đề này

a. Chuẩn bị

b. Tìm ý và lập dàn ý

c. Nói và nghe

d. Kiểm tra và chính sửa

( gợi ý: Các em có thể đọc và tham khảo bài viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống trang 58 và nói trước lớp)


  • 50 lượt xem