[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Học thầy, học bạn

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: học thầy, học bạn trang 40 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Chuẩn bị bài học

Việc học hỏi từ thầy cô, bạn bè có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Trải nghiệm cùng văn bản

Trong đoạn này, tác giả kể câu chuyện về thời tuổi trẻ của Lê-ô-na-rơ Đa Vin-chi nhằm mục đích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Suy ngẫm và phản hồi

1. Xác định những câu văn thể hiện ý kiến của người viết về việc học thầy, học bạn.

2. Để thuyết phục người đọc về tầm quan trọng của việc học thầy, học bạn, tác giả đã sử dụng những lí lẽ, bằng chứng nào?

3. Các từ "mặt khác", "hơn nữa" trong văn bản có tác dụng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hình ảnh so sánh trong câu cuối của văn bản giúp em hiểu gì về mối quan hệ giữa học thầy và học bạn?

4. Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của văn bản bằng ngôn ngữ của mình dựa trên việc nhận ra ý kiến của người viết, các lí lẽ, bằng chứng làm rõ cho ý kiến. Hãy hoàn thành sơ đồ sau và viết đọan văn tóm tắt văn bản Học thầy, học bạn.

[Chân trời sáng tạo] Giải văn 6 bài 8: Những góc nhìn cuộc sống

5. Làm thế nào để việc học thầy, học bạn được hiệu quả?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 159 lượt xem