Việc học hỏi từ thầy cô, bạn bè có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

  • 1 Đánh giá

Chuẩn bị bài học

Việc học hỏi từ thầy cô, bạn bè có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

Bài làm:

Việc học hỏi từ thầy cô, bạn bè giúp chúng ta nâng cao tinh thần ham học hỏi, hơn nữa giúp chúng ta nâng cao sự đoàn kết, gắn bó, gần gũi hơn với bạn bè, thầy cô.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021