[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Góc nhìn

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài góc nhìn trang 46 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Suy ngẫm và phản hồi

1. Lời khuyên của người hầu trong câu chuyện đã mang đến ích lợi gì?

2. Trong câu chuyện trên, nhà vua và người hầu đã có những cách nhìn khác nhau về việc sử dụng miếng da súc vật để giúp vua đỡ đau chân khi đi trên những con đường gập ghềnh. Theo em, nguyên nhân của những cách nhìn khác nhau ấy là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thông điệp của câu chuyện trên là gì?

4. Có phải lúc nào chúng ta cũng nên thay đổi cách nhìn cua mình không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 88 lượt xem