Cây nêu trong lễ cúng Thần Lúa được làm bằng vật liệu gì và có hình thù như thế nào?

  • 1 Đánh giá

B. Trải nghiệm cùng văn bản

1: Cây nêu trong lễ cúng Thần Lúa được làm bằng vật liệu gì và có hình thù như thế nào?

Bài làm:

Cây nêu trong lễ cúng Thần Lúa được làm từ cây vàng nghệm, thân buộc lá dứa, ngon của cây nêu có hình bông lúa lớn, phía trên gắn chùm lúa nhiều hạt và bốn tia tỏa ra bốn hướng: hai tia gắn lông chim chèo bẻo, hai tia gắn lông gà

  • 165 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021