1. Các thông tin về tên sự kiện, thời gian và địa điểm được giới thiệu như thế nào trong bài viết?

  • 1 Đánh giá

1. Các thông tin về tên sự kiện, thời gian và địa điểm được giới thiệu như thế nào trong bài viết?

2. Người viết đã thuật lại những hoạt động nào của sự kiện? Nhận xét về cách sắp xếp các hoạt động.

3. Khi thuật lại sự kiện, người viết đã đưa ra những thông tin cụ thể nào?

4. Người viết nêu cảm nhận hoặc nhận xét , đánh giá gì về sự kiện?

Bài làm:

1. Các thông tin về tên sự kiện, thời gian và địa điểm được giới thiệu rõ ràng và cụ thể ngay trong phần mở bài.

2. Người viết đã thuật lại những hoạt động của sự kiện:

  • Nghi thức và khai mạc.
  • Cuộc diễu hành
  • Chương trình đồng diễn thể dục.
  • Thi đấu.

3. Khi thuật lại sự việc người viết đã đưa ra các thông tin cụ thể về thời gian, thời điểm gắn với diễn biến của sự kiện, cung cấp số liệu chính xác về sự kiện.

4. Người viết nêu cảm nhận hoặc nhận xét , đánh giá về sự kiện thật vui vẻ, tưng bừng, có lẽ mãi in đậm sâu trong tâm trí.

  • 448 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021