Soạn bài: Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 11: Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào? ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Yêu cầu cần đạt

  • Quan tâm, yêu thương người khác.
  • Biết vận dụng kiến thức đời sống, kiến thức văn học và các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe để giải quyết một tình huống.
  • Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua các bước: xác định vấn đề; đề xuất và lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá giải pháp.
  • Phát triển khả năng tư duy độc lập: biết chú ý các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng; biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

B. Nội dung

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Làm thế nào để giúp cô bé rắc rối lựa chọn sách?

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với bố mẹ?

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Làm thế nào để thực hiện một sản phẩm sáng tạo trong góc truyền thông của trường?


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021