1. Dựa vào yếu tố nào để phân biệt hang nước và hang khô trong động Phong Nha?

  • 1 Đánh giá

Trải nghiệm cùng văn bản

1. Dựa vào yếu tố nào để phân biệt hang nước và hang khô trong động Phong Nha?

2. Thạch nhũ và măng đá trong dộng khác nhau thế nào?

Bài làm:

1. Phân biệt hang nước và hang khô bằng cách: Hang nước thì có dòng sông ngầm khi đi thuyền vào cửa hang sẽ bắt gặp ngay. Còn han khô nằm ở độ cao 200m, chỉ còn lại những vòm đá trắng và cột đá xanh ngọc bích.

2. Các thạch nhũ trải qua hàng triệu năm kiến tạo, có các hình thù lạ mắt

Các măng đá được nước mưa rơi xuống kết canxi tạo ra những măng đá có các hình thù độc đáo như sư tử, mái tóc tiên, ngai vàng và hoàng đế,...

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021