[Chân trời sáng tạo] Giải văn 6 bài: Ôn tập trang 39

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: ôn tập trang 39 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Đọc lại ba văn bản Những cánh buồm, Mây và sóng, Con là... và điền thông tin vào bảng sau:

[Chân trời sáng tạo] Giải văn 6 bài: Ôn tập trang 39

2. Khi đọc một bài thơ chúng ta cần chú ý đến những yếu tố nào về hình thức và nội dung?

3. Các văn bản trong bài học này gợi cho em những suy nghĩ gì về tình cảm gia đình?

4. Điền những yêu cầu của kiểu đoạn văn ghi lại cảm xúc về một nhân bài thơ vào sơ đồ sau:

[Chân trời sáng tạo] Giải văn 6 bài: Ôn tập trang 39

5. Qua bài học này, em rút ra kinh nghiệm gì về cách tham gia thảo luận trong nhóm về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất?

6. Gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi chúng ta?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 138 lượt xem