[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Con là...

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: co là trang 35 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn đọc

1. Chỉ ra những đặc điểm của thơ qua văn bản trên.

2. Nêu ít nhất một nét độc đáo của bài thơ qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh hoặc biện pháp tu từ .

3. Nêu cảm nhận của em về tình cảm cha dành cho con được thể hiện trong văn bản.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 63 lượt xem