[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Chiếc lá cuối cùng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Chiếc lá cuối cùng trang 18 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn đọc

Dựa vào bảng dưới đây và mục Tri thức đọc hiểu, hãy hoàn chỉnh các câu trong cột thứ nhất về các yếu tố của truyện và chỉ ra đặc điểm ấy trong văn bản Chiếc lá cuối cùng ở cột thứ hai.

[Chân trời sáng tạo] Giải văn 6 bài 6: Điểm tựa tinh thần

=> Xem hướng dẫn giải


  • 124 lượt xem