[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Ôn tập trang 82

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài ôn tập trang 82 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Em đọc ba văn bản Lẵng quả thông, Con muốn làm một cái cây, Và tôi nhớ khói. Hãy điền thông tin vào bảng sau:

[Chân trời sáng tạo] Giải văn 6 bài: Ôn tập trang 82

2. Ghi vào sổ tay những điều em làm mỗi ngày để nuôi dưỡng tâm hồn với những cảm xúc tích cực.

[Chân trời sáng tạo] Giải văn 6 bài: Ôn tập trang 82

3. Ghi lại câu trả lời của em về câu hỏi lớn được đặt ra ở đầu bài học:

[Chân trời sáng tạo] Giải văn 6 bài: Ôn tập trang 82

=> Xem hướng dẫn giải


  • 153 lượt xem