[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Trái đất

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Trái đất trang 100 sgk văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Sau khi đọc - Trả lời câu hỏi

1. Bốn câu đầu bài thơ tập trung nói về điều gì?

2. Bốn câu sau cho thấy thái độ của nhà thơ đối với Trái đất như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nhắc đến nước mắt và máu nhà thơ muốn nói lên tình trạng gì của Trái đất?

4. Chỉ ra sự khác nhau giữa các cách hình dung về Trái đất và thái độ cư xử với Trái đất được thể hiện trong bài thơ?

5. Hãy tìm ra đặc điểm chung về mặt nội dung giữa bài thơ của Ra-xum Gam-da-tốp với hai văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống và Các loài chung sống với nhau như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

6*Theo em để cùng "lau nước mắt", "rửa sạch máu" cho Trái đất, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?

7. Cùng đưa ra một thông điệp giống nhiều văn bản khác, nhưng bài thơ Trái đất vẫn có sự độc đáo, hấp dẫn riêng. Theo em, những gì đã tạo nên sự độc đáo, hấp dẫn riêng đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 32 lượt xem