Soạn bài Hai loại khác biệt Soạn Văn 6 - Sách Kết nối tri thức

  • 4 Đánh giá

Soạn bài Hai loại khác biệt sgk Văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục do Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Với phần hướng dẫn chi tiết cụ thể, giúp học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời quý thầy cô cùng các em tham khảo.

Bài tập và hướng dẫn giải

Trước khi đọc

1, Em có muốn thể hiến sự khác biệt so với các bạn trong lớp hay không? Vì sao?

2. Em suy nghĩ như thế nào về một bạn không hề cố tỏ ra khác biệt những vẫn có những ưu điểm vượt trội

=> Xem hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi:

1. Văn bản có kể một câu chuyện mả tác giả là người trong cuộc. Theo em, giữa việc kể lại câu chuyện và rút ra bài học từ câu chuyện, điều nào quan trọng hơn? Căn cứ vào đâu mà em xác định như vậy?

2. Việc thể hiện sự khác biệt của số đồng các bạn trong lớp và của J hoàn toàn khác nhau. Sự khác nhau ấy biểu hiện cụ thể như thế nào?

3. Trong văn bản này, tác giả đi từ thực tế đề rút ra điều cân bàn luận hay nêu điều cần bản trước, sau đó mới đưa ra bằng chứng từ thực tế để chứng minh? Hãy nhận xét về sự lựa chọn cách triển khai này.

4. Tác giá phân chia sự khác biệt thành hai loại: sự "khác biệt vô nghĩa” (qua cách thể hiện của số đông các bạn trong lớp) và sự “khác biệt có ý nghĩa" (qua cách thê hiện của J). Em có đồng tỉnh với cách phân chia như thế không? Vi sao?

5. Do đâu số đông thưởng thể hiện sự khác biệt vô nghĩa? Muốn tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa, con người cân cỏ những năng lực và phẩm chất gi?

6. Theo em, bài học vẻ sự khác biệt được rút ra từ văn bản này có phải chỉ có giá trị đối với lứa tuổi học sinh hay không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Viết

Với câu mở đầu: Tôi không muôn khác biệt vô nghĩa.... hãy viết tiệp 5- 7 câu đề hoàn thành một đoạn văn.

=> Xem hướng dẫn giải

Soạn bài Hai loại khác biệt sgk văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được Khoahoc chia sẻ trên đây. Với phần soạn bài chi tiết sẽ giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian soạn bài, các em học sinh dễ dàng nắm bài tốt hơn. Ngoài việc tham khảo soạn bài trên đây, quý thầy cô có thể tham khảo Soạn Văn 6 Kết nối tri thức hoặc tham khảo thêm tài liệu dành cho giáo viên.

  • 211 lượt xem