[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Ai ơi mồng 9 tháng 4

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài:Ai ơi mồng 9 tháng 4 sgk văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Sau khi đọc

Trả lời câu hỏi:

1. Văn bản này thuật lại sự kiện gì?

2. Đoạn mở đầu của văn bản nêu rõ những thông tin gì?

3. Hội Gióng diễn ra ở những địa điểm nào? Những địa điểm đó nhắc em nhớ đến các chi tiết nào trong truyền thuyết Thánh Gióng?

4. Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: thứ tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham gia

5. Một số hình ảnh, hoạt động trong lễ hội được tác giả bài biết giải thích rõ ý nghĩa tượng trưng. Tìm và liệt kê các hình ảnh, hoạt dodongjj đó

6. Theo tác giả bài viết, lễ hội Gióng có ý nghĩa, giá trị gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 67 lượt xem