Văn bản này thuật lại sự kiện gì?

  • 2 Đánh giá

Sau khi đọc

Trả lời câu hỏi:

1. Văn bản này thuật lại sự kiện gì?

2. Đoạn mở đầu của văn bản nêu rõ những thông tin gì?

3. Hội Gióng diễn ra ở những địa điểm nào? Những địa điểm đó nhắc em nhớ đến các chi tiết nào trong truyền thuyết Thánh Gióng?

4. Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: thứ tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham gia

5. Một số hình ảnh, hoạt động trong lễ hội được tác giả bài biết giải thích rõ ý nghĩa tượng trưng. Tìm và liệt kê các hình ảnh, hoạt dodongjj đó

6. Theo tác giả bài viết, lễ hội Gióng có ý nghĩa, giá trị gì?

Bài làm:

1. Văn bản thuật lại sự kiện lễ hội Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng, diễn ra vào ngày mồng 9 tháng 4 âm lịch. tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

2. Đoạn mở đầu của văn bản cho biết các thông tin về sự kiện ( lễ hội Gióng): thời gian diễn ra sự kiện ( mồng 9 tháng 4 âm lịch) và các thông tin về bối cảnh ( có mưa, mưa dông), tính chất, đặc điểm ( là một trong những lễ họi lưỡn nhất ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ)

3. Một số địa danh diễn ra hợi gióng gợi ta nhớ tới chi tiết:

Cố Viên: vườn cà của mẹ Thánh Gióng

Miếu Ban: nơi Thánh Gióng được sinh ra

Đền Mẫu: nơi thờ mẹ Thánh Gióng

Đền Thượng: nơi phụng thờ Thánh

4.

Ngày

Sự kiện

1/3 đến 5/4 âm lịch

Chuẩn bị lễ hội: Rước cờ tới Đền Mẫu, rước cơm chay đền Thượng

6/4

Bắt đầu lễ hội

8/4

Rước nước từ đền Hạ về đền Thượng

9/4

Múa hát thờ, hội trận và lễ khao quân diễn ra ở đền Thượng

10/4

Lễ duyệt quân, tạ ơn Thánh

11/4

Lễ rửa khí giới

12/4

Lễ rước cờ báo tin thắng trận với trời đất

5. Một số hình ảnh, hoạt động trong lẻ hội đã được tác giả bài viết giải thích rõ ý nghĩa tượng trưng như:

  • Lễ rước nước từ đền Hạ về đến Thượng, ngày mồng 8: tượng trưng cho việc tôi luyện vũ khí trước khi đánh giặc
  • Hội trận mô phỏng cảnh Thánh Gióng đánh giặc
  • 28 cô tướng từ 9 đến 12 tuổi mặc tướng phục đẹp tượng trưng cho 28 đạo quân thủ
  • 80 phù giá lưng đeo túi đết, chân quấn xà cạp là quân ta
  • Dăm ba bé trai cẩm roi rồng, mặc áo đỏ di dọn đường, tượng trưng cho đạo quân mục đồng
  • Cảnh chia nhau những đồ tế lễ tượng trưng cho việc xin lộc Thánh để được may mắn trong cả năm
  • Ngày 12 là lễ rước cờ tượng trưng cho việc báo tin thắng trận với trời đất, thiên hạ hưởng thái bình.

6. Theo tác giả bài viết, lễ hội Gióng là một di sản vô giá của văn hoá dân tộc, là dịp để mỗi người Việt Nam có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, thực tại và hư vô, thiêng liêng và trần thế,... Lễ hội cẩn được bảo tổn và phát huy để giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp cho muôn đời.

  • 295 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 2 kết nối tri thức