Nêu bằng chứng cụ thể để khẳng định Trái đất - cái nôi của sự sống là một văn bản? Có thể cắt bỏ những tranh ảnh trong văn bản này hay không? Vì sao

  • 1 Đánh giá

Văn bản và đoạn văn

1. Nêu bằng chứng cụ thể để khẳng định Trái đất - cái nôi của sự sống là một văn bản?

2. Hãy liệt kê những bộ phận tạo thành văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống là một văn bản?

3. Có thể cắt bỏ những tranh ảnh trong văn bản này hay không? Vì sao?

Bài làm:

1. Bằng chứng cụ thể để khẳng định Trái đất - cái nôi của sự sống là một văn bản:

  • Trái đất - cái nôi của sự sống có các yếu tố: Nhan đề, đề mục các phần (5 phần), có 5 đoạn văn và 2 bức tranh minh họa cho nội dung văn bản.
  • Văn bản được triển khai theo quan hệ nguyên nhân - kết quả.

2. Liệt kê những bộ phận tạo thành văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống là một văn bản:

  • Nhan đề
  • Đề mục
  • Các đoạn văn
  • Tranh minh họa

3. Không thể cắt bỏ các tranh ảnh trong văn bản này. Lý do:

  • Trái đất - cái nôi của sự sống là một văn bản. Yếu tố cấu thành nên thể loại văn bản này chính là tranh minh họa.
  • Cần có tranh ảnh minh họa sẽ làm nội dung bài viết được nổi bật hơn, có những hình thức khác nhau để người đọc so sánh, tưởng tưởng và cảm nhận.
  • 177 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 2 kết nối tri thức