[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Cô bé bán diêm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài cô bé bán diêm trang 75 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Hãy chỉ ra các yếu tố của truyện được thể hiện trong văn bản Cô bé bán diêm bằng cách hoàn thành bảng sau:

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Cô bé bán diêm

2. Từ việc đọc các văn bản trên, em rút ra bài học kinh nghiệm gì khi đọc truyện ngắn?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 52 lượt xem