[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện trang 95 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Các thông tin về tên sự kiện, thời gian và địa điểm được giới thiệu như thế nào trong bài viết?

2. Người viết đã thuật lại những hoạt động nào của sự kiện? Nhận xét về cách sắp xếp các hoạt động.

3. Khi thuật lại sự kiện, người viết đã đưa ra những thông tin cụ thể nào?

4. Người viết nêu cảm nhận hoặc nhận xét , đánh giá gì về sự kiện?

=> Xem hướng dẫn giải

Đề bài

Viết bài văn khoảng 400 chữ thuyết minh lại một sự kiện (lễ hội) mà em đã từng tham dự hoặc chứng kiến.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 103 lượt xem