[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng trang 90

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài : Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng trang 90 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Chuẩn bị

Xem lại phần Kiến thức ngữ văn để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này

Khi đọc văn bản thông tin thuật lại một sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân- kết quả các em cần chú ý:

+ Văn bản được đăng hoặc in ở đâu, thời điểm nào? thời điểm đó có ý nghĩa gì?

+ Văn bản thuật lại sự kiện gì? Sự kiện ấy được nêu ở phần nào của văn bản?

+ Thứ tự triển khai nguyên nhân, diễn biến và kết quả của sự kiện

+ Các yếu tố như nhan đề, Sapo, Đề mục, hình ảnh,.... trong văn bản có tác dụng gì?

+ Sự kiện được thuật lại có ý nghĩa gì với người đọc?

- Đọc trước văn bản Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng, tìm hiểu về nhạc sĩ Phạm Tuyên, bài hat Như có Bác trong ngày đại thắng và Chiến thắng 30-4-1975

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài

Chú ý thời điểm đăng bài báo

Nêu tác dụng của Sa pô bài báo

Câu dấu ngoặc kép trong phần 2 dùng để làm gì?

Chỉ ra câu văn nói về nguyên nhân chính dẫn đếm sự ra đời của bài hát

Chú ý những thông tin về quá trình sáng tác và phổ biến bài hát

Ở phần 3, tác giả muốn khẳng định điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

* Câu hỏi cuối bài:

1. Văn bản Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng thuật lại sự kiện gì?

2. Chỉ ra bố cục của văn bản và xác định nội dung chính của mỗi phần.

3. Tìm trong văn bản những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của bài hát Như có Bác trong ngày đại thẳng.

4. Những biểu hiện nào cho thấy bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng "có số phận đặc biệt"?

5. Câu nói của nhạc sĩ Phạm Tuyên ở cuối bài nhằm khẳng định điều gì?

6. Hãy nghe hoặc hát bài Như có Bác trong ngày đại thắng và viết lại suy nghĩ, cảm xúc của em (trong khoảng 5 — 6 dòng) về bài hái.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 91 lượt xem