Câu hỏi phần viết bài Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II trang 112

  • 1 Đánh giá

NÓI VÀ NGHE

Câu 9. Nêu các yêu cầu rèn luyện kĩ năng nói và nghe ở sách Ngữ văn 6, tập hai.

Các yêu cầu này có mối quan hệ thế nào với yêu câu đọc và viết?

Bài làm:

Kĩ năng

Nội dung

Nói

Kể lại được câu chuyện mà mình muốn kể

Biết cách ngắt ngừng, nhấn mạnh vào trọng tâm câu chuyện

Câu chuyện nói phải được miêu tả rõ ràng mạch lạc, nêu ra được vấn đề thảo luận

Nghe

Nắm được nội dung trình bày của người khác

Có thái độ và kĩ năng nghe phù hợp

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021