Câu hỏi phần chuẩn bị bài: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà

  • 1 Đánh giá

1. Chuẩn bị

- Xem lại mục Chuẩn bị ở bài Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật? để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này.

- Đọc trước văn bản Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?. Liên hệ với bài Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật? và những hiểu biết của bản thân về động vật để đọc hiểu và tìm ra những thông tin liên quan tới bài viết này.

Bài làm:

Nội dung nhan đề chính là nội dung của văn bản: tại sao chúng ta nên có vật nuôi trong nhà.

Người viết định nêu ra ý kiến lí giải tại sao chúng ta nên có vật nuôi trong nhà.

Những lí lẽ bằng chứng đưa ra để lí giải vì sao chúng ta nên có vật nuôi trong nhà:

+ Phát triển ý thức

+ Bồi dưỡng sự tự tin

+ Vui chơi và luyện tập

+ Giúp trẻ thoải mái, bình tĩnh.

+ Giảm stress

+ Cải thiện kĩ năng đọc

+ Tìm hiểu về hậu quả

+ Học cách cam kết

+ Tạo tính kỉ luật

Vấn để bài viết nêu lên có liên quan đến cuộc sống hiện nay và với sự phát triển của trẻ nhỏ.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021