[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Những phát minh "tình cờ và bất ngờ"

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài : Những phát minh "tình cờ và bất ngờ" trang 98 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Chuẩn bị

- Xem lại mục Chuẩn bị ở bài Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Đọc trước văn bản Những phát minh " tình cờ và bất ngờ"

- Hãy tìm hiểu một số phát minh của nhân loại

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc hiểu

Tìm nghĩa của từ " huyền thoại"

Tìm nghĩa của các từ " vô tình" và "tình cờ"

Chú ý bố cục giống nhau được nêu ở mỗi mục

Các từ in đậm trong mỗi mục 1,2,3,4 nêu thông tin gì?

Chú ý nguyên nhân, diễn biến, kết quả của mỗi phát minh

Các hình ảnh đưa vào văn bản có tác dụng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

* Câu hỏi cuối bài:

1. Với mỗi phát minh, văn bản Những phát minh " tình cờ và bất ngờ" cho viết những thông tin cụ thể nào? việc lặp các cách trình bày thông tin ở các phần phát minh trong văn bản trên có tác dụng gì?

2. Tóm tắt nội dung của văn bản trên theo các nêu ngắn gọn các thông tin theo bảng sau:

Tên phát minh

Nguyên nhân

Kết quả

1. Đất nặn

2. Kem que

3. Lát khoai tây chiên

4. Giấy nhớ

3. Chỉ ra sự khác nhau trong cách trình bày thông tin giữa văn bản Những phát minh "tình cờ và bất ngờ" và hai văn bản Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng, Điều gì giúp bóng đá Việt nam chiến thắng. Cách trình bày của mỗi văn bản phù hợp với mục đích của văn bản như thế nào?

4. Trong số những phát minh được nhắc đến trong văn bản trên em thích phát minh nào nhất? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 82 lượt xem