[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá trang 109

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài : Tự đánh giá trang 109 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

A. TỰ ĐÁNH GIÁ

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: World Wide WEb ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

World Wide Web

ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

Trung tâm Tin tức VTV24

Thứ Tư, ngày 13/03/2019 19:51 GMT+7

VTYV.vn - Từ những chiếc máy tính cồng kềnh ì ạch kết nối mạng thời kì đầu, trải qua 30 năm, đến nay, mạng toàn cầu World Wide Web đã chứng minh vai trò cần thiết trong đời sống.

Ngày 12-3-1989, tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở ngoại ô Giơd-ne-vơ (Geneva), Thuy Sĩ, mạng toàn cầu World Wide Web đã chính thức ra đời. Ban đầu, nhà sáng lập Tim Bơ-nơ-Li (Tim Berners-Lee) chỉ định xây dựng một mạng lưới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn nhưng sau đó ông nhận ra ý tưởng này có thể thực hiện với quy mô toàn cầu.

Đến năm 1991, các trang web bắt đầu dần hoạt động trên toàn thế giới. Từ đây, kỉ nguyên thông tin mới cho nhân loại chính thức được mở ra.

Tuy vậy, từ mục đích ban đầu đơn giản là tạo ra mạng lưới kết nối tốt hơn, người sử dụng mạng toàn cầu giờ đây cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khác do mặt trái của internet mang lại như bảo mật đữ liệu.

Chính nhà sáng lập mạng toàn cầu Tim Bơ-nơ-Li cũng khuyến cáo người dùng nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời cho ra đời một nền tảng phát triển giúp người dùng kiểm soát dữ liệu cá nhân tốt hơn.

(Dẫn theo vtv.vn)

Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8):

1. Văn bản cung cấp cho người đọc thông tin chính nào?

A. Sự ra đời và phát triển của World Wide Web

B. Tác dụng của World Wide Web với đời sống của con người

C. Những mặt trái của World Wide Web với đời sống của con người

D. Người sáng lập ra World Wide Web

2. Thông tin chính được nêu ở phần nào của văn bản?

A. Tên văn bản

B. Sa pô

C. Video

D. Các đoạn trong văn bản

3. World Wide Web ra đời năm nào?

A. 1989 B. 1991

C. 1999 D. 2019

4. Con số “30 năm” được nhắc đến trong sa pô của bài báo đề cập đến khoảng thời gian nào?

A. 1959 - 1989 B. 1961 - 1991

C. 1989 - 2019 D. 1969 - 1999

5. Nội dung nào sau đây không có trong văn bản?

A. Người sáng lập ra World Wide Web

B. Thời điểm và mục đích ra đời của World Wide Web

C. Tác dụng và mặt trái của World Wide Web

D. Cách sử dụng hiệu quả World Wide Web

6. Thông tin trong văn bản chủ yếu được triển khai theo trình tự nào?

A. Thời gian

B. Nguyên nhân - kết quả

C. So sánh

D. Vấn đề - giải pháp

7. Theo văn bản, mục đích ban đầu của nhà sáng lập khi xây dựng mạng toàn cầu World Wide Web là gì?

A. Giúp các đồng nghiệp của Tim Bơ-nơ-Li kết nối tốt hơn

B. Giúp mọi người bảo mật đữ liệu của cá nhân

C. Giúp mọi người có thể mua bán trực tuyến

D. Cho mọi người thấy thế giới thật rộng lớn

8. Nghĩa của từ “sáng lập” được in đậm trong văn bản trên là gì?

A. Xây dựng nên, lập nên cái trước đó chưa hề có

B. Chế tạo ra cái trước đó chưa có

C. Viết ra, làm ra tác phẩm văn học, nghệ thuật

D. Tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần

9. Hãy tóm tắt lại nội dung của văn bản.

10. Nêu một số mặt trái của internet mà em biết.

Trả lời

1. A

2. A

3. A

4. C

5. D

6. A

7. A

8. A

9. Vì để xây dựng một mạng lới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, vào ngày 12/3/1989 Tim Bo-no-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web. Năn 1991, các trang web dần hoạt động toàn thế giới. Từ mục đích sử dụng đơn giản người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ lieeyu và nhà sáng lập khuyên cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa

10. Mặt trái của Internet

+ Internet ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

+ Thế giới internet hiện nay đang tràn lan các trang web đăng tải những nội dung dung tục, thông tin “tư vấn” nhảm nhí và rất nhiều phim nội dung xấu

+ Tăng tình cảm ảo, xa rời tình cảm thật

+Lãng phí thời gian và xao nhãng học tập, làm việc: quá chú tâm vào mạng xã hội dễ dàng làm người ta quên đi mục tiêu thực sự của cuộc sống.

+....

B. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

1. Tìm đọc thông tin về một số sự kiện văn hoá, thể thao, khoa học,... nổi bật ở trong nước và quốc tế; những bài viết nêu lên nguyên nhân và kết quả của các sự việc, sự kiện lớn trên báo chí và các phương tiện truyền thông hằng ngày.

2. Ghi chép lại những thông tin chính về một sự kiện mà em ấn tượng nhất; trình bày các thông tin ấy theo mối quan hệ nguyên nhân - kết quả.

3. Tóm tắt một số văn bản thông tin đã đọc; tìm một biên bản có thật và nhận xét sau khi đối chiếu với mẫu biên bản đã học trong Bài 10.


  • 88 lượt xem