[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết văn bản trang 104

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn học bài : Viết văn bản trang 104 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Định hướng

a. Tùy theo nội dung của từng việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: Bản ghi chép về một vụ việc hay một cuộc họp thảo luận

b. Để viết được văn bản cần thực hiện quy trình:

2. Thực hành

Bài tập: Để hưởng ứng Ngày trái đất 22-4, lớp em đã tổ chức thảo luận về chủ đề " Hạn chế sử dụng bao bì ni lông" và chất thải nhựa " trong giờ sinh hoạt lớp". Em hãy ghi lại biên bản của buổi thảo luận đó. Có thể viết tay hoặc tạo lập văn bản trên máy tính

Hướng dẫn:

Trường THCS Xuân Trường

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- tự do- Hạnh phúc


BIÊN BẢN THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ “ HẠN CHẾ SỬ DỤNG BAO BÌ NI LÔNG” VÀ “ CHẤT THẢI NHỰA”

Thời gian bắt đầu: 14 giờ ngày 02 tháng 03 năm 2021
Địa điểm: Lớp 6A trường THCS Xuân Trường

Thành phần tham gia: giáo viên chủ nhiệm, 42 đội viên chi đội 6A

Chủ trì: Nguyễn Nhật Anh- Lớp trưởng

Thư kí: Phạm Như Lan- Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt

(1) Lớp trưởng Nguyễn Nhật Anh đứng lên tổ chức cả lớp thảo luận về chủ đề “ Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa

a. Về hoạt động thảo luận đưa ra ý kiến về “ Hạn chế sử dụng bao bì ni lông” và “ chất thải nhựa” :

Sau khi hoạt động thảo luận, tổ trưởng các tổ đưa ra ý kiến và được tổng hợp lại như sau:

1. Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.

2. Sử dụng quy trình xử lí rác thải “ giảm thiểu- tái sảu dụng- tái chế”

3. Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng

5. Phía địa phương hỗ trợ xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông

Ý kiến của một số cá nhân bổ sung:

1. Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu ích

2. Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.

3. Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 15h45 ngày 02 tháng 03 năm 2021

Thư kí

Chủ tọa


  • 64 lượt xem