[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trình bày ý kiến về một vấn đề trang 84

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài đọc hiểu: Trình bày ý kiến về một vấn đề trang 84 sgk ngữ văn 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Định hướng

Trình bày ý kiến về một vấn đề là người viết nêu lên những suy nghĩ, nhận xét, đưa ra những lí lẽ và bằng chứng cụ thể đẻ làm sáng tỏ ý kiến cho mình

Sau đây là một số ví dụ yêu cầu em cần trình bày ý kiến:

  • Có người cho rằng: Việc sử dụng các từ tiếng Anh trong giao tiếp của người Việt trẻ đang làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Ý kiến của em thế nào?
  • Em có ý kiến gì về nhận xét:" Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt và học hỏi được nhiều điều"?
  • Ý kiến của em như thế nào về vai trò của gia đình với mỗi người

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thực hành.

Bài tập: Em có ý kiến gì về nhận xét:" Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt và học hỏi được nhiều điều"?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 257 lượt xem