[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Ca dao Việt Nam trang 42

  • 6 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Ca dao Việt Nam trang 42 sgk ngữ văn 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Chuẩn bị

- Xem lại phần Kiển thức ngữ ván đề vận đụng vào đọc hiểu văn bản này.

- Khi đọc ca đao, các em cần chú ý:

+ Ca đao là một hình thức thơ ca dân gian truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam.

+ Ca đao sử dụng nhiều thẻ thơ, trong đó nhiều bài viết theo thể lục bát. Mỗi bài ca đao ít nhất có hai dòng.

+ Ca dao thể hiện các phương diện tình cảm, trong đó có tình cảm gia đình. Ba bài sau là ca dao vẻ tình cảm gia đình.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

2. Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài:

  • Hãy chú ý đến thể thơ, vần nhip, được sử dụng trong ba bài ca dao.
  • Ba bài ca dao trên sử dụng biện pháp tu từ nào?

=> Xem hướng dẫn giải

* Câu hỏi cuối bài:

1. Mỗi bài ca dao nói về tình cảm nào trong gia đình?

2. Hãy chọn và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong một bài ca dao.

3. Em thích bài ca dao nào nhất? Vì sao?

4. Nếu vẽ minh hoạ cho bài ca dao thứ nhất, em sẽ vẽ như thế nào? Hãy vẽ hoặc miêu tả nội dung bức tranh bằng lời.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 282 lượt xem