Soạn văn 6 tập 1 Cánh diều

Dưới đây là toàn bộ bài soạn sách Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều - bộ sách được đại học sư phạm xuất bản. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Cánh diều soạn văn 6 tập 1 KhoaHoc

SOẠN VĂN 6 TẬP 1 SÁCH MỚI CÁNH DIỀU

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài 1: Truyện

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài 2: Thơ

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài 3: Kí ( hồi kí và du kí)

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài 4: Văn bản nghị luận

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài 5: Văn bản thông tin

1. TRUYỆN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thánh Gióng[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thạch Sanh[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt [Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Sự tích Hồ Gươm[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

2. THƠ

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: À ơi tay mẹ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Về thăm mẹ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Ca dao Việt Nam[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tập làm thơ lục bát[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

3. KÍ

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trong lòng mẹ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thời thơ ấu của Hon-da[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Kể về một kỉ niệm của bản thân[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

4. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Vẻ đẹp của một bài ca dao[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về thơ lục bát[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trình bày ý kiến về một vấn đề[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

5. VĂN BẢN THÔNG TIN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Giờ Trái Đất[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá cuối học kì 1

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6