[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân trang 64

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài đọc hiểu: Viết bài văn kể về một kì niệm cảu bản thân trang 64 sgk ngữ văn 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Định hướng

Kỉ niệm là những câu chuyện còn giữ lại được trong trí nhớ của mỗi người. Viết bài văn kể về một kỉ niệm là ghi lại những điều thú vị, có ấn tượng sâu sắc về một sự việc trong quá khứ mà em đã chứng kiến và trải nghiệm. Trong bài viết người kể sử dụng ngôi thứ nhất xưng " tôi"

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

2. Thực hành

Bài tập: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với thầy cô, bạn bè khi học ở trường tiểu học

a. Chuẩn bị

b. Tìm ý và lập dàn ý

c. Viết

d, Kiểm tra và chỉnh sửa

=> Xem hướng dẫn giải


  • 155 lượt xem