Soạn văn 6 tập 1 sách mới kết nối, chân trời cánh diều

Ở đây có soạn văn lớp 6 tập 1 của 3 bộ sách: Cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức với cuộc sống. Cách trình bày dễ hiểu, khoa học. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài soạn văn 6 trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: soan van 6 tap 1KhoaHoc

SOẠN VĂN 6 TẬP 1- SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

SOẠN BÀI 1. TÔI VÀ CÁC BẠN

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Bài học đường đời đầu tiên

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 20

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Nếu cậu có một người bạn

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 26

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Bắt nạt

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết một bài văn kể lại một trải nghiệm của em

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 33

SOẠN BÀI 2. GÕ CỬA TRÁI TIM

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Chuyện cổ tích về loài người

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 43

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Mây và sóng

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 47

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Bức tranh của em gái tôi

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 56

BÀI 3: YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cô bé bán diêm

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 66

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Gió lạnh đầu mùa

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 74

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Con chào mào

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết một bài văn kể lại trải nghiệm của em trang 77

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 83

BÀI 4: QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Chùm ca dao về quê hương đất nước

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 92

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Chuyện cổ nước mình

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cây tre Việt Nam

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 99

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết trang 100

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 106

BÀI 5: NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cô Tô

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 113

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Hang Én

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 118

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cửu Long Giang ta ơi

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Ôn tập học kỳ I

SOẠN VĂN 6 TẬP 1 - SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

BÀI MỞ ĐẦU: HÒA NHẬP VÀO MÔI TRƯỜNG MỚI

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài mở đầu: Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường Trung học cơ sở

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài mở đầu: Khám phá một chặng hành trình

BÀI 1: LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 1: Thánh Gióng (Truyện dân gian Việt Nam)

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 1: Sự tích Hồ Gươm (Truyện dân gian Việt Nam)

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 1: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (Truyện dân gian Việt Nam)

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 1: Thực hành tiếng Việt trang 27

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 1: Bánh chưng, bánh giầy

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 1: Ôn tập trang 36

BÀI 2. MIỀN CỔ TÍCH

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 2: Sọ Dừa (Truyện dân gian Việt Nam)

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 2: Em bé thông minh (Truyện dân gian Việt Nam)

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 2: Chuyện cổ nước mình

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 2: Thực hành tiếng việt trang 48

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 2: Non-bu và Heng-bu (Truyện dân gian Hàn Quốc)

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 2: Ôn tập trang 59

BÀI 3: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Việt Nam quê hương ta

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Về bài ca dao Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Thực hành tiếng Việt trang 67

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Làm một bài thơ lục bát

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Ôn tập trang 79

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Hoa bìm

BÀI 4: NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 4: Bài học đường đời đầu tiên

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 4: Giọt sương đêm

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 4: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 4: Thực hành tiếng Việt

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 4: Cô gió mất tên

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 4: Kể lại một trải nghiệm của bản thân

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 4: Ôn tập

BÀI 5: TRÒ CHUYỆN CÙNG THIÊN NHIÊN

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 5: Lao xao mùa hè

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 5: Thương nhớ bầy ong

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 5: Đánh thức trầu

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 5: Thực hành tiếng việt

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 5: Một năm ở Tiểu học

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 5: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 5: Ôn tập

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài Ôn tập cuối học kì I

SOẠN VĂN 6 TẬP 1 - SÁCH CÁNH DIỀU

1. TRUYỆN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thánh Gióng[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thạch Sanh[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt [Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Sự tích Hồ Gươm[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

2. THƠ

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: À ơi tay mẹ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Về thăm mẹ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Ca dao Việt Nam[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tập làm thơ lục bát[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

3. KÍ

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trong lòng mẹ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thời thơ ấu của Hon-da[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Kể về một kỉ niệm của bản thân[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

4. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Vẻ đẹp của một bài ca dao[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về thơ lục bát[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trình bày ý kiến về một vấn đề[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá

5. VĂN BẢN THÔNG TIN

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Giờ Trái Đất[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá cuối học kì 1

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6