Soạn văn 6 tập 1 kết nối tri thức

Dưới đây là toàn bộ bài soạn sách ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức và cuộc sống - bộ sách được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Kết nối tri thức và cuộc sống văn 6 tập 1 KhoaHoc

Bài 1: Tôi và các bạn

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Bài học đường đời đầu tiên

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 20

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Nếu cậu có một người bạn

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 26

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Bắt nạt

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết một bài văn kể lại một trải nghiệm của em

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 33

Bài 2: Gõ cửa trái tim

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Chuyện cổ tích về loài người

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 43

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Mây và sóng

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 47

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Bức tranh của em gái tôi

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 56

Bài 3: Yêu thương và sẻ chia

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cô bé bán diêm

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 66

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Gió lạnh đầu mùa

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 74

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Con chào mào

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết một bài văn kể lại trải nghiệm của em trang 77

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 83

Bài 4: Quê hương yêu dấu

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Chùm ca dao về quê hương đất nước

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 92

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Chuyện cổ nước mình

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cây tre Việt Nam

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 99

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết trang 100

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 106

Bài 5: Những nẻo đường xứ sở

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cô Tô

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 113

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Hang Én

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 118

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cửu Long Giang ta ơi

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Ôn tập học kỳ I

Phiếu nhận xét môn văn 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6