Phiếu nhận xét môn văn 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Tài liệu là miễn phí và dễ dàng tải về. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách mới kết nối tri thức và cuộc sống - môn văn lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân.

Trường THCS Hà Huy Tập

Tổ: Văn - Sử - Địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD: NGỮ VĂN

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Kết nối tri thức và cuộc sống

2.Nhómtácgiả:BùiMạnhHùng(TổngChủbiên),NguyễnThịNgânHoa(Chủbiên), NguyễnLinhChiNguyễnThịMaiLiênTràMyThịMinhNguyệtNguyễn Thị Nương – Nguyễn Thị Hải Phương.

3. Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên: Nguyễn Cao Cẩm Anh

2. Môn dạy: Ngữ văn

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Hà Huy Tập

4. Địa chỉ email: [email protected]

5. Số điện thoại liên hệ: 0986974344

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

1.Nộidungsáchgiáokhoađảmbảotínhkhoahọc,hiệnđại,thiếtthực,phủhợpvới vănhóa,lịchsử,địalí,địnhhướngpháttriểnkinhtế-hộicủathànhphốcộng đồng dân cư, góp phần xây dựng bản sắc con người Cần Thơ.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực.

2.Sáchgiáokhoahệthốngbàihọcgắnvớithựctiễn,tạohộiđểcácnhàtrường, tổchuyênmôngiáoviênbổsung,tíchhợp,lồngghépcácnộidunggiáodụcgắnvới địa phương, gắn với các chủ đề về bảo vệ môi trường, kĩ năng sống

Sách giáo khoa có hệ thống bài học dể học, dễ hiểu, gắn với thực tiễn

3.Hệthốngcâuhỏi,bàitậpyêucầuhoạtđộngđượcthểhiệnvớicácmứcđộkhác nhau,ngônngữsửdụngquenthuộc,gầngũi,phùhợpvớiđặcđiểmkinhtế,hộicủa địa phương, thuận lợi cho cha mẹ học sinh hướng dẫn học sinh học tập tại nhà.

Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được thể hiện với các mức độ khác nhau.

4.Sáchgiáokhoaphảiđảmbảođộbền,chắc,sửdụnglâudài;hỗtrợgiáoviên,phụ huynhcánbộquảnsửdụngcácthiếtbị,tàinguyên,tranhảnhphùhợpvớidanh mụcthiếtbịdạyhọctốithiểukèmtheo;giáthànhhợplý,phùhợpvớiđiềukiệnkinhtế của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Sách giáo khoa tranh ảnh còn chưa rõ ràng

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng và kế hoạch giáo dục tại cơ sở giáo dục

5.Nộidungsáchgiáokhoađảmbảotínhkhảthi,phùhợpvớinănglựccủađộingũ giáo viên được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Nộidungsáchgiáokhoađảmbảotínhkhảthi,phùhợpvớinănglựccủađộingũgiáo viên

6.Nộidungsáchgiáokhoathểtriểnkhaitốtvớiđiềukiệnsởvậtchất,thiếtbị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.

Nộidungsáchgiáokhoathểtriểnkhaikhátốtvớiđiềukiệnsởvậtchất,thiếtbịdạy học tối thiểu của nhà trường

7.Nộidungsáchgiáokhoatínhmở,tạođiềukiệnđểnhàtrườnggiáoviêntự chủ,linhhoạt,sángtạotrongviệcxâydựngthựchiệnkếhoạchgiáodụcdướisựchỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục.

Nộidungsáchgiáokhoatínhmở,tạođiềukiệnđểnhàtrườnggiáoviêntựchủ,linh hoạt.

Phùhợpvớinănglựchọctậpcủahọcsinh,tạođiềukiệnthuậnlợinhấtchohọcsinhhọc tập tích cực và hiệu quả

8.Sáchgiáokhoadễsửdụng,đượctrìnhbàykhoahọc,hấpdẫn,kênhchữchọnlọc, kênhhìnhgầngũi,trựcquan,hàihòagiữakênhchữkênhhình,đảmbảotínhthẩmmĩ, vănphongphùhợpvớitâmlứatuổi;gợimởsinhđộngcáchoạtđộng,tăngcườngtrò chơi,thiđốvui,sắmvai,họccặpđôi,thảoluậnnhóm,phânbiện,tranhluận,giảitrình bằngluận,kếthợpvớiminhchứng,pháthuysựtựtin,mạnhdạn,tạođượcsựhứng thú cho học sinh.

Sáchgiáokhoabiênsoạndễsửdụng,dễhọcsinhđộng,tạođượcsựhứngthúchohọc sinh.

9.Nộidungsáchgiáokhoađảmbảotínhvừasức,tínhphânhóa,thểđiềuchỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại nhà trường.

Nội dung sách giáo khoa phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại nhà trường.

10.Nộidungsáchgiáokhoachútrọngđếnviệcrènluyệnchohọcsinhkhảnăngtự học,tựtìmtỏikiếnthức,bồidưỡngphẩmchất,nănglực,vậndụngkiếnthứcthôngqua giảiquyếtnhiệmvụhọctậpđặtratrongmỗibàihọc;tạohộihọctậptíchcực,chủ động,sángtạo,rènnănghợptác,pháthuytiềmnăngkhảnăngduyđộclậpcủa học sinh.

Nộidungsáchgiáokhoachútrọngđếnviệcrènluyệnchohọcsinhkhảnăngtựhọc,tự tìm tỏi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực.

Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

11.Mụcđích,yêucầu,nộidung,phươngpháp,hìnhthứctổchứcdạyhọckiểmtra đánh giá nêu trong bài học liên quan và hỗ trợ cho nhau.

Mụcđích,yêucầu,nộidung,phươngpháp,hìnhthứctổchứcdạyhọckiểmtrađánh giá nêu trong bài học liên quan và hỗ trợ cho nhau.

12.Cácbàihọc/chủđềtrongsáchgiáokhoađượcthiếtkế,trìnhbàyvớiđadạngcác hoạtđộng,tạođiềukiệnchogiáoviênlinhhoạtlựachọnhìnhthứctổchứcphương pháp dạy học tích cực.

Cácbàihọctrongsáchgiáokhoađượcthiếtkế,trìnhbàyvớiđadạngcáchoạtđộng,tạo điềukiệnchogiáoviênlinhhoạtlựachọnhìnhthứctổchứcphươngphápdạyhọctích cực.

13.Nộidungsáchgiáokhoacácchủđề,nộidungchútrọngviệcthựchiệntíchhợp kiếnthứcliênmôn,giúpgiáoviênthểthựchiệndạyhọcgắnkếtvớithựctiễncuộc sống.

Nộidungsáchgiáokhoacácchủđề,nộidungchútrọngviệcthựchiệntíchhợpkiến thức liên môn.

14.Nộidungsáchgiáokhoavớicácyêucầucụthể,giúpgiáoviênthểđánhgiá đượcmứcđộcầnđạtvềphẩmchất,nănglựccủahọcsinh,đánhgiáđượckếtquảgiáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học.

Nộidungsáchgiáokhoavớicácyêucầucụthể,giúpgiáoviênthểđánhgiáđượcmức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh.

15.Nộidungsáchgiáokhoatạođiềukiệnđểnhàtrường,tổchuyênmônxâydựngkế hoạchkiểmtra,đánhgiákếtquảhọctậpcủahọcsinhphùhợpvớikếhoạchgiáodục, hoạtđộnggiáodụccủanhàtrườngtheođịnhhướngpháttriểnnănglực,phẩmchất người học.

Nộidungsáchgiáokhoatạođiềukiệnđểnhàtrường,tổchuyênmônxâydựngkếhoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Cao Cẩm Anh

  • 171 lượt xem