[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Giờ Trái Đất

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Giờ Trái Đất trang 97 sgk ngữ văn 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Chuẩn bị:

- Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí mInh và " tuyên ngôn Độc lập" để vận dụng vào bài đọc hiểu văn bản này.

- Thu nhập các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất ở địa phương em và một số nơi khác. Trao đổi với mọi người xung quanh để thấy được ý nghĩa của giờ Trái Đất

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài:

  • Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sapo của bài viết
  • Chỉ ra thông tin chính của phần 1
  • Chú ý các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2
  • Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này.
  • Chú ý các số liệu được đưa vào bài viết
  • Chỉ ra thông tin mà ảnh cung cấp thêm cho bài viết

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Giờ Trái Đất

  • Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?
  • Chỉ ra thông tin chính của phần 3

=> Xem hướng dẫn giải

* Câu hỏi cuối bài:

1. Văn bản giờ trái đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.

2. Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó.

3. Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?

4. Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem