Câu hỏi giữa bài phần đọc hiểu bài Giờ Trái Đất

 • 1 Đánh giá

2. Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài:

 • Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sapo của bài viết
 • Chỉ ra thông tin chính của phần 1
 • Chú ý các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2
 • Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này.
 • Chú ý các số liệu được đưa vào bài viết
 • Chỉ ra thông tin mà ảnh cung cấp thêm cho bài viết

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Giờ Trái Đất

 • Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?
 • Chỉ ra thông tin chính của phần 3

Bài làm:

 • Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sapo của bài viết

Thời gian đăng: 29/3/2014

Sự kiện nêu ở Sapo: 29/3, 63 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ cùng thế giới tham gia chiến dịch Giớ Trái Đất để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu

 • Chỉ ra thông tin chính của phần 1: tìm phương pháp truyền thông thu húy chú ý người dân về biến đổi khí hậu=> Qúa trình lên ý tưởng của giờ trái đất
 • Chú ý các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2
  • Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án " Tiếng tắt lớn"
  • Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch" giờ trái đất" vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm
  • 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia
  • Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người
  • Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ
  • Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này
 • Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này.

Ví dụ:

Tổ chức này đã thảo luận với công ty quảng cáo Lê-ô-Boowc-net xít-ni ( leo Burnett Sydney) về các ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân Ô-tray-lia về vấn đề biến đổi khí hậu

Giờ Trái Đất không phải chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn mà đây là chiến dịch trong đó có tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh.

Một năm sau đó (2009), chiến dịch giờ Trái Đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người.

 • Chú ý các số liệu được đưa vào bài viết
 • Thông tin mà hình ảnh cung cấp là về biểu trưng của giờ trái đất, số 60+ biểu thị cho hành động mọi người tắt điện trong vòng 60 phút của sự kiện này
 • Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng nêu nên ý nghĩa to lớn của chiến dịch này
 • Thông tin chính ở phần 3 là thể hiện sự phát triển sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới hành động nhằm cổ vũ cho hành động bảo vệ năng lượng, tránh biến đổi khí hậu của toàn thế giới trong đó có Việt Nam
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021