Câu hỏi giữa bài phần đọc hiểu bài: Vẻ đẹp của một bài ca dao

  • 1 Đánh giá

2. Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài:

Chú ý các từ địa phương: ni, tê

Nội dung phần 1 khẳng định điều gì?

Phần 2 tập trung làm sáng tỏ ý nào? Từ " bởi vì" nhằm mục đích gì?

Phần 3 phân tích yếu tố nào của bài ca dao?

Theo tác giả, hai câu cuối có gì khác biệt so với hai câu đầu của bài ca dao?

Chú ý các từng " ngọn nắng" và " gốc nắng"

Bài làm:

+ Nội dung của phần 1 khẳng ddingj cái đẹp của bài ca dao

+ Phần 2 tập trung sáng tỏ ý không phải bài ca dao chia thành hai phần. Từ " bởi vì" nhằm mục đích lí giải tại sao bài ca dao không hoàn toàn chia làm hai phần

+ Phần 3 phân tích hai câu thơ đầu của bài ca dao, nét đẹp của cánh đồng quê.

+ Theo tác giả, hai câu thơ cuối khác với hai câu đầu ở chỗ:

+ Hai câu đầu nội dung miêu tả bao quát vẻ đẹp của toàn bộ cánh đồng lúa quê hương thì ở hai câu thơ cuối miêu tả vẻ đẹp riêng vẻ đẹp của một " chẽn lúa đồng đòng"

+ Câu cuối có thể có là câu kết luận

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021