Câu hỏi cuối bài phần đọc hiểu bài Giờ Trái Đất

  • 1 Đánh giá

* Câu hỏi cuối bài:

1. Văn bản giờ trái đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.

2. Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó.

3. Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?

4. Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó

Bài làm:

1. Văn bản thuật lại sự kiện quá trình hình thành và phát triển hưởng ứng của ngày giờ Trái đất trên thế giới

Bố cục:

Đoạn 1: ( Từ đầu đến nơi chúng ta đang sinh sống): Ý tưởng cho chiến dịch giờ trái đất xuất hiện

Đoạn 2: ( Tiếp tục....đến 20h30): Ngày giờ trái đất ra đời

Đoạn 3: ( Còn lại): Sự phát triển sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới

2. Các mốc thời gian được nhắc tới:

  • Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án " Tiếng tắt lớn"
  • Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch" giờ trái đất" vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm
  • 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia
  • Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người
  • Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ
  • Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Văn bản sử dụng những hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian để cung cấp thông tin giúp người đọc thu hút người đọc dõi theo và hiểu được nội dung muốn truyền tải

4. Thông tin từ văn bản giúp em hiểu được ngày giờ trái đất ra đời như thế nào và ý nghĩa của nó. Từ đó em nghĩ bản thân mình cũng cần có trách nhiệm với môi trường với trái đất này hơn.Em nghĩ em có thể làm những việc như tắt đèn hơn 60 phút trong ngày này, sử dụng tích kiệm điện nước và giữ gìn vệ sinh môi trường.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021