Câu hỏi phần chuẩn bị bài: Giờ Trái Đất

  • 1 Đánh giá

1. Chuẩn bị:

- Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí mInh và " tuyên ngôn Độc lập" để vận dụng vào bài đọc hiểu văn bản này.

- Thu nhập các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất ở địa phương em và một số nơi khác. Trao đổi với mọi người xung quanh để thấy được ý nghĩa của giờ Trái Đất

Bài làm:

Thời gian đăng tải: 29/3/2014

Nội dung: ngày giờ Trái Đất

Ý nghĩa: giúp mọi người hiểu rõ về ngày trái đất và hưởng ứng ngày này hơn\

Thể hiện nội dung ở nhan đề và phần giới thiệu

Những mốc thời gian, sự kiện được nhắc đến trong văn bản:

  • Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền
  • Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Bowc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án " Tiếng tắt lớn"
  • Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch" giờ trái đất" vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm
  • 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia
  • Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người
  • Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ
  • Cuối 2009, giờ trái đất triển khai với sự tham gia của 192 nước trong đó có Việt Nam

=> Các yếu tố nhan đề, Sopa nhằm nhấn mạnh nội dung của văn bản

=> Ý nghĩa của việc thuật lại: thu hút người đọc, khiến người đọc nắm bắt được nội dung chính của văn bản

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021