[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài 5: Văn bản thông tin

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 5: Văn bản thông tin trang 89 sgk ngữ văn 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Yêu cầu cần đạt

  • Nhận biết được một số yếu tố hình thức (nhan đề, sa pô”, hình ảnh, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của văn bản thông tin thuật lại một sự kiện, triển khai thông tin theo trật tự thời gian.
  • Mở rộng được vị ngữ trong viết và nói.
  • Viết được văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.
  • Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.
  • Tự hào về lịch sử dân tộc; quan tâm đến những sự kiện nổi bật của địa phương, đất nước và thế giới;...

B. KIẾN THỨC NGỮ VĂN

1. Văn bản thông tin

- Văn bản thông tin là văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, hướng dẫn các quy trình thực hiện một công việc nào đó,... Văn bản thông tin thường được trình bày bằng chữ viết kết hợp với các phương thức khác như hình ảnh, âm thanh,...

- Văn bản thuật lại một sự kiện là loại văn bản thông tin, ở đó người viết thuyết minh (trình bày, miêu tả, kể lại) một sự kiện (lịch sử, văn hoá, khoa học,...). Trong văn bản, người viết thường sử dụng hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian hoặc mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. Trong văn bản thuật lại một sự kiện theo trật tự thời gian, người viết thường sắp xếp các thông tin về sự kiện xảy ra theo thứ tự từ trước đến sau, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc,...

2. Mở rộng vị ngữ

Vị ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, chỉ hoạt động, trạng thái, đặc điểm của sự vật, hiện tượng nêu ở chủ ngữ. Vị ngữ thường được biểu hiện bằng động từ, tính từ và trả lời cho các câu hỏi Làm gì?, Làm sao?, Như thế nào? hoặc Là gì?. Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.

[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập
[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ
[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng việt
[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Giờ Trái Đất
[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử
[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá
[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I
[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Tự đánh giá cuối học kì 1


  • 39 lượt xem