[Cánh Diều] Soạn văn 6 bài: Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I trang 107

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I trang 107 sgk ngữ văn 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Nội dung ôn tập

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

Câu 1: Thống kê tên các thể loại kiểu văn bản cụ thể đã học trong sách Ngữ văn 6 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nêu nội dung chính của các văn bản đọc hiểu trong sách Ngữ văn 6, tập một theo bảng sau:

Loại

Tên văn bản

Nội dung chính

Văn bản văn học

Văn bản nghị luận

VD: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

Chỉ ra nội dung và ý nghĩa của truyện Thánh Gióng

Văn bản thông tin

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc truyện (truyền thuyết, cổ tích), thơ lục bát và kí (hồi kí, du kí)?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Theo em, trong sách Ngữ văn 6, tập 1, có những nội dung nào gần gũi và có tác dụng với đời sống hiện nay và với chính bản thân em? Hãy nêu lên một văn bản và làm sáng tỏ điều đó

=> Xem hướng dẫn giải

VIẾT

Câu 5: Thống kê tên các kiểu văn bản cần luyện viết các kieur văn bản đó trong sách Ngữ văn 6 tập 1 theo một mẫu sau:

M:

- Văn bản tự sự:

M: Viết được bài hoặc đoạn văn kể về một kỉ niệm của bản thân

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Nêu các bước tiến hành viết một văn bản, chỉ ra nhiệm vụ từng bước

Thứ tự các bước

Nhiệm vụ cụ thể

- Bước 1: Chuẩn bị

- Thu nhập lựa chọn tư liệu và thông tin về vấn đề sẽ viết

….

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Nêu tác dụng của việc làm thơ lục bát và tập viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân

=> Xem hướng dẫn giải

NÓI VÀ NGHE

Câu 8: Nêu các nội dung chính được rèn luyện trong kĩ năng nói và nghe ở sách Ngữ văn 6, tập một. Các nội dung nói và nghe liên quan gì đến nội dung đọc hiểu và viết?

=> Xem hướng dẫn giải

TIẾNG VIỆT

Câu 9: Liệt kê các nội dung tiếng Việt được học thành mục riêng trong sách Ngữ văn 6 tập 1 theo bảng sau:

- Bài 1: Từ đơn và từ phức ( từ ghép, từ láy)

...

=> Xem hướng dẫn giải


  • 101 lượt xem