Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc truyện (truyền thuyết, cổ tích), thơ lục bát và kí (hồi kí, du kí)?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc truyện (truyền thuyết, cổ tích), thơ lục bát và kí (hồi kí, du kí)?

Bài làm:

Chú ý:

  • Ngắt nhịp, ngừng nghỉ đúng chỗ
  • Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp, kết hợp với sử dụng nét mặt, ánh mắt, hành động …. phù hợp với câu chuyện để tác động tới người nghe
  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021