Xác định ý nghĩa của các từ chân, chạy trong mỗi trường hợp dưới đây:

  • 1 Đánh giá

1. Xác định ý nghĩa của các từ chân, chạy trong mỗi trường hợp dưới đây:

Chân:

a. Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại.

( Nguyên Hồng)

b.

Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

( Ca dao)

c. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc.

( Thánh Gióng)

Chạy:

a, Thằng Khìn chạy lon ton quanh sân...( Cao Duy Sơn)

b. Xe chạy chậm chậm ( Nguyên Hồng)

c. Vào Thanh Hóa đi tao chạy cho tiền tàu ( Nguyên Hồng)

d. Bãi cát trắng phau, chạy dài hàng mấy nghìn thức ( Mộng Tuyết)

Bài làm:

Chân:

a. Bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay động vật, dùng để đi, đứng, chạy, nhảy

b. Phần dưới cùng, phần gốc của một vật.

c. Phần dưới cùng của một ngọn núi, tiếp giáp mặt đất

Chạy

a. Chạy: Là động từ chỉ tốc độ đi của con người, đi nhanh quá là chạy

b. Chạy: là hoạt động một phương tiện nào khách đang di chuyển tới nơi khác trên một bề mặt

c. Chạy: khẩn trương lo liệu để mau chóng có được, đạt đượcc cái đang cần, đang muốn

d. Chạy: trải dài, kéo dài, nằm trải ra thành dải dài

  • 196 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021