[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 1: Ôn tập trang 36

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Ôn tập trang 36 sgk ngữ văn 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Dựa vào bảng sau hãy tóm tắt nội dung của ba văn bản.

Câu 2. Liệt kê vào bảng dưới đây một số sự kiện, chi tiết mà em cho là đặc sắc, đáng nhớ nhất trong ba văn bản đã nêu. Giải thích ngắn gọn lí do lựa chọn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Khi đọc một văn bản truyền thuyết, cần lưu ý những đặc điểm nào của thể loại này?

Câu 4. Khi tóm tắt một văn bản bằng sơ đồ, cần lưu ý những điều gì?

Câu 5. Bài học giúp em hiểu thêm những gì về lịch sử nước mình?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 95 lượt xem